Search
zondag 20 september 2020

Inschrijvingen

Inschrijven

Praktisch

 • !!! Nieuwe regeling sinds de coronamaatregelen !!!: 
 • Aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021 starten digitaal op maandag 27 april 2020  via een link op de website. Enkel broers/zussen van huidige leerlingen én kinderen van personeel mogen reeds aangemeld worden vanaf maandag 30 maart 2020. De effectieve inschrijving gebeurt op een later moment wanneer externe personen opnieuw toegelaten zijn in de school.
 • TIP: Zorg dat je de volgende formulieren/informatie bij de hand hebt:
  • het rijksregisternummer van je kind; te vinden op de identiteitskaart van je kind of op het kleefbriefje van de mutualiteit.
  • het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs (verslag M-decreet), opgemaakt door het CLB of het voorlopig CLB-document (informatiedocument inschrijving in scholen voor buitengewoon onderwijs). Hierop kan je het type en de opleidingsvorm terugvinden waarvoor je je kind moet aanmelden.
  • ​Moesten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.
 • In de loop van het schooljaar kan er ingeschreven worden na telefonische afspraak: 014/53.81.82 (lagere school) of 014/53.81.81 (secundaire school).
 • Tijdens de zomervakantie kan u bij ons terecht voor inschrijvingen tijdens de eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus.
  • voor de lagere school:  na telefonische afspraak op 014/53.81.82.
  • voor de secundaire school: telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u. Op dinsdagavond kan dit ook tussen 17.00u en 20.00u.

Kennismaken

 • Kennismaken met onze school kan altijd na afspraak op 014/53.81.82 (lagere school) of 014/53.81.81 (secundaire school). Op die manier kunnen we voldoende tijd en ruimte voorzien om jullie de school te leren kennen en vragen te beantwoorden.
 • Als je al eens een dagje op de secundaire school wil proefdraaien kan dit op 20/03/2020. We vragen om hiervoor vooraf in te schrijven op 014/53.81.81. Meer informatie vind je hier: 

Meebrengen 

 • kids ID of ISIkaart van de mutualiteit of identiteitskaart
 • (Voorlopig) verslag buitengewoon onderwijs dat opgemaakt wordt door het CLB

Extra informatie BuSO

 • Inschrijving kan enkel gebeuren door één van de ouders (of voogd) op het adres van de school ‘Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo’. Inschrijvingen per telefoon, fax, mail of brief worden niet aanvaard.
 • Een leerling is pas definitief ingeschreven indien aan alle voorwaarden is voldaan en indien de ouders akkoord zijn met het pedagogisch project van de school en het schoolreglement. (Dit pedagogisch project en schoolreglement vindt u hier)
 • Voor iedere pedagogische eenheid wordt in de school een registerblad met het verloop van de inschrijvingen bijgehouden. Wanneer een administratieve groep volzet is, bepaalt de volgorde op het registerblad welke leerling kan instappen wanneer een plaats is vrijgekomen.
 • Bij een niet-gerealiseerde inschrijving worden de ouders via brief op de hoogte gebracht.
 • De maximumcapaciteit van het BuSO werd bepaald tot op het niveau van de pedagogische eenheden. (zie capaciteiten)

Capaciteit

BLO 2020-2021

Type basisaanbod  123 leerlingen
Type 3  22 leerlingen
Type 9  45 leerlingen
Totaal  190 leerlingen

BuSO 

Capaciteitenblad
Back To Top