Info

Geschiedenis

Tongelsbos bestaat meer dan 50 jaar en dat is te danken aan oud-minister Jos Dupré en zijn echtgenote Ludgard De Zitter.

In 1964 kreeg Jos Dupré de vraag om een school op te richten voor kinderen met een licht mentale beperking. Zonder externe hulp werd het een uitdaging die het echtpaar met volle overgave aanging. In datzelfde jaar richtte het echtpaar een VZW op en startten zij met drie klasjes voor buitengewoon lager onderwijs in de oude patronaatszaal van Westerlo, nu de toneelzaal ‘De Krekke’. Het succes was zo groot dat zij 3 jaar later genoodzaakt waren op zoek te gaan naar een andere vestigingsplaats.

Jos Dupré ging hulp vragen bij de prins van Merode, de bisschop van Antwerpen en de abdij van Tongerlo, maar het was enkel de abdij van Tongerlo die uiteindelijk hulp ter beschikking stelde. Door een onderling akkoord tussen de abdij van Tongerlo en de Landmaatschappij kreeg het echtpaar 3,5 ha onder erfpacht beschikbaar. Hier startte de bouw van het huidige Tongelsbos.

Bouwen kost echter geld en 10 jaar lang heeft het echtpaar Dupré met financiële problemen geworsteld. De bouw van Tongelsbos kostte 60 keer meer dan wat de VZW beschikbaar had en zonder borg wou geen enkele bank een lening toestaan. Hier was het uiteindelijk ook de abdij van Tongerlo die hulp aanbood en borg stond voor de VZW. Om de jaarlijkse kost van afbetaling van schulden en kaskrediet enigszins draaglijk te maken werd er elk jaar een groot bal met tombola georganiseerd, een traditie die 13 jaar bleef bestaan.

Jaren later heeft de VZW de grond waarop hun gebouwen staan kunnen kopen van de abdij en eveneens 4,5 ha kunnen bijkopen van de Landmaatschappij. Vandaag werkt Tongelsbos voor meer dan 25 gemeenten uit de provincie Antwerpen en telt het 400 kinderen in het lager en secundair buitengewoon onderwijs.

Recent, in 2017, werd de school nogmaals uitgebreid en opende een gloednieuw schoolgebouw voor de leerlingen van de afdeling Plant, dier en milieu. Het grootste deel van de werken is door de eigen leerlingen en leerkrachten uitgevoerd.