Visie

Tongelsbos

In onze school

Kunnen we buitengewoon groeien

Hebben we een doel

Werken we op maat

Bieden we een krachtige leeromgeving

Mogen we fouten maken

Geven we nieuwe kansen

Tonen we respect voor iedereen

Zijn we christelijk geïnspireerd

Leven we samen

Voelen we ons goed

Kunnen we buiten-gewoon groeien


Onze visie

Wanneer een kind of een jongere met een zorgvraag komt aankloppen bij Tongelsbos, zullen wij een antwoord op maat trachten te bieden.

Tongelsbos is een onderwijs- en expertisecentrum dat ervaring en kennis bundelt om kinderen en jongeren in elke ontwikkelingsfase te ondersteunen en te begeleiden. Tongelsbos biedt zijn kennis en ervaring ook aan in andere scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Met respect voor de eigenheid van de leerling en zijn omgeving streven we naar een maximale ontplooiing op vlak van leren, leven en werken. Een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij staat hierbij centraal. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie.

In het proces van groei naar volwassenheid hebben wij aandacht voor de totale persoonlijkheid van de leerling. Daarom werken wij handelingsgericht waarbij we de leerling en zijn naaste omgeving steeds nauw betrekken bij zijn persoonlijk traject. Elke leerling krijgt de zorg en de aanpak die bij hem past. We geven de leerling telkens een nieuwe kans door herstelgericht te werken. Dit alles realiseren we met een warme en professionele begeleiding vanuit multidisciplinaire schoolteams.

De ouders of de vervangende gezinscontext zijn voor ons partners in het werken met het kind of de jongere.

Wanneer het kind, de jongere of zijn gezin bijkomende ondersteuningsvragen heeft, werken we hiervoor waar mogelijk samen met externe partners in zorg.

Onze school draagt zorg voor haar leerlingen maar ook voor haar team. Feedback, professionalisering, communicatie en samenwerking bevorderen het vertrouwen in het eigen kunnen. Het team steunt elkaar in het voortdurend zoeken naar de beste aanpak.

In Tongelsbos staan respect voor jezelf en de ander, voor de samenleving en het milieu centraal.